Распоред трајања часова и одмора

У овој школској години, ради се у две смене.  Млађи и старији разреди су увек у супротним сменама, које наизменично мењају сваке недеље.

У преподневној смени, радни дан у школи почиње у 8:00 часова.

У послеподневној смени, радни дан у школи почиње у  14:00 за ученике од 1, до 4. разреда и 13:30 часова за ученике од 5. до 8.разреда.