Општа документа

ИНФОРМАТОР О РАДУ ШКОЛЕ 

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД 2023-2026


ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОШ СТЕВАН СРЕМАЦ 2023-2024

ИЗВЕШТАЈ о остваривању годишњег плана рада ОШ „Стеван Сремац“ за 2022-23.шг.


ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ“ за 2022-23.шг

ИЗВЕШТАЈ о остваривању годишњег плана рада ОШ „Стеван Сремац“ за 2021-22.шг.

ИЗВЕШТАЈ о раду директора ОШ „Стеван Сремац“ за 2021-22.


РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД 2015-2020


ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОШ СТЕВАН СРЕМАЦ 2019-2020

ИЗВЕШТАЈ о остваривању годишњег плана рада школе 2018-19


ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОШ СТЕВАН СРЕМАЦ 2018-2019

ИЗВЕШТАЈ о реализацији годишњег плана рада школе 2017-18


ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОШ СТЕВАН СРЕМАЦ 2017-2018 

ИЗВЕШТАЈ о реализацији годишњег плана рада школе 2016-17 

Завршни рачун 2017


ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОШ СТЕВАН СРЕМАЦ 2016-2017 

ИЗВЕШТАЈ о реализацији годишњег плана рада школе 2015-16 

Завршни рачун 2016


ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ОШ СТЕВАН СРЕМАЦ 2015-2016

ИЗВЕШТАЈ о реализацији годишњег плана рада школе 2014-15

Завршни рачун 2015