Осигурање

УПУТСТВО ЗА ПРЕДАЈУ ОДШТЕТНОГ ЗАХТЕВА

ПОТРЕБНО ЈЕ ИСПОШТОВАТИ ДОЛЕ НАВЕДЕНО ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ.

  1. Читко попуњен и потписан одштетни захтев
  2. Извод из матичне књиге рођених (уколико је оштећено лице малолетно)
  3. Полиса осигурања-копија
  4. Изјава о начину исплате накнаде штете
  5. Копија картице текућег рачуна
  6. Копија медицинске документације
  7. Очитана лична карта родитеља/старатеља

ШТЕТЕ СЕ ПРЕДАЈУ: У РУЗВЕЛТОВОЈ УЛИЦИ 16, У ДУНАВСКОЈ УЛИЦИ 27А, САША БАЛАБАН 069 870 3 220, ШТЕТЕ 011 3084 962, 011 3084 974

ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

01 Одштетни захтев пријава незгоде
02 Изјава о начину настанка штете
03 Изјава о начину исплате накнаде штете