Јавне набавке

Допуну јавних набавки можете преузети овде

Јун – 2019. године
ЈН бр. 1.3.1/19 – јавна набавка мале вредости радова –Израда термоизоловане фасаде

П О З И В за подношење понeудаа  моћете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде


Aвгуст – 2019. године
ЈН бр. 1.2.1/19 – јавна набавка услуга – ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ

П О З И В за подношење понудаа  моћете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности услуга – извођење екскурзије и наставе у природи,
за потребе Основнe школe „Стеван Сремац“ из Добановаца


Новембар – 2018. године
ЈН бр. 1.3.2-2/18 – јавна набавка мале вредости радова -Замена унутрашње столарије

П О З И В за подношење понудаа  моћете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлука о додели уговора за јавну набавку радова  – Замена унутрашње столарије

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци – замена унутрашње столарије


Октобар – 2018. године
ЈН бр. 1.3.2/18 – јавна набавка мале вредости радова -Замена унутрашње столарије

П О З И В за подношење понудаа  моћете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

ОДЛУКУ о обустави поступка можете прузети овде ( обустава)


Септембар – 2018. године
ЈН бр. 1.3.1/18 – јавна набавка мале вредости радова -замена столарије-фасадне браварије на објекту школе

П О З И В за подношење понудаа  моћете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлука о додели уговора за јавну набавку радова  – замена столарије-фасадне браварије на објекту школе

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци – сзамена столарије-фасадне браварије на објекту школе

Одлуку о измени уговора можете преузети овде


Јун – 2017. године
ЈН бр. 1.3.1/17 – јавна набавка радова – санација ученичких санитарних чворова

П О З И В за подношење понуда моћете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Одлука о додели уговора за јавну набавку радова  – санација ученичких санитарних чворова

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци – санација ученичких санитарних чворова


Октобар – 2016. године
ЈН бр. 1.3.1/16  јавна набавка мале вредости радова – санација ученичких санитарних чворова, за потребе ОШ„Стеван Сремац“ из Добановаца

П О З И В за подношење понуда моћете преузети овде

Конкурсну документацију можете преузети овде

Питање: „Молимо Вас да нам по јавној набавци бр. 1.3.1/16 – Санација ученичких санитарних чворова доставите шеме преграда по свим позицијама из предмера радова.“

Одговор на захтев за објашњење конкурсне документације можете преузети овде

Одлука о додели уговора за јавну набавку радова  – санација ученичких санитарних чворова

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добра – санација ученичких санитарних чворова

                                                                                                                                      

Септембар2016. године
ЈН бр. 1.1.2/16  – ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА  – ГАСНИ ГЕНЕРАТОР И ТОПЛОВОДНИ РАЗВОД

Конкурсну документацију можете преузети овде

Због додатних појашњења, дошло је до измене конкурсне докумантације и продужен је рок за подношење понуда, неопходна документа је могуће преузети кликом на линкове испод:

Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације – преузми овде
Измена конкурсне документације – преузми овде
Конкурсна документација – пречишћен текст  – преузми овде
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку добара – гасни генератор и топловодни развод – преузми овде

Одлука о додели уговора за јавну набавку – гасни генератор и топловодни развод

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о закљученом уговору у јавној набавци мале вредности добра – гасни генератор и топловодни развод